Izvēlne Aizvērt
Slide1
RĪGA
LIEPĀJA
SALDUS
SIGULDA
Mikroķirurģija
Rokas ķirurģija
Rekonstruktīvā ķirurģija
Estētiskā ķirurģija
Krūts ķirurģija

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Laura Logina, plastikas un rokas ķirurģe

Laura Logina, medicīnas zinātņu doktore, sertificēta plastikas un rokas ķirurģe, mikroķirurģe, krūts ķirurģe…


     Esam pārliecināti, ka veselības aprūpē galvenā nozīme ir ārsta un pacienta attiecības. Šīs attiecības tiek nodibinātas ar brīdi, kad pacients izsaka vēlmi un ārsts piekrīt risināt ar veselību saistītus jautājumus. 

     Pacienta – ārsta attiecības ir balstītas uz savstarpēju uzticēšanos, cieņu, vēlēšanos komunicēt un rast kopīgus risinājumus. 

     Katra pacienta vispārējais veselības stāvoklis, dzīves veids, personīgie uzskati, nodarbošanās, hobiji ir tikai daļa no tik ļoti svarīgajiem aspektiem, kas ietekmē ārsta izteikto viedokli un piedāvāto risinājumu par iespējamo ārstēšanu. Ārsts tikšanās laikā uzklausa pacientu, cenšas saprast un izvērtē konkrēto situāciju pēc apskates vai veiktajiem izmeklējumiem. Nepieciešamības gadījumā tiek nozīmēti izmeklējumi, citu speciālistu konsultācijas.

     Saruna ir attiecību sākums un svarīgākā sastāvdaļa.

     Mums ir svarīgi veidot sadarbību ar pacientu - lai ārsta zināšanas un prasmes medicīnā būtu noderīgas pacientam, palīdzot izprast konkrēto problēmu un pēc tam kopīgi vienoties par ārstēšanas iespējām. Ja tomēr ir nepieciešama operācija, tad noteikti skaidrosim kas tieši un kāpēc operācijas laikā tiks darīts, kā arī iepazīstināsim ar iespējamiem riskiem, komplikācijām un nepieciešamo rehabilitāciju.

     Lai pacienta un ārsta saruna un sadarbība būtu iespējami rezultatīva, svarīgi ir abām pusēm būt sagatavotām. Galvenais veids, kā palīdzēt pacientam sagatavoties konsultācijai pie speciālista, ir informācijas pieejamība. Pacienta informēšana un izglītošana ir galvenais iemesls, kāpēc savā mājas lapā esam izveidojuši atsevišķas tematiskās sadaļas. Mūsu mājas lapā iegūstamā informācija ir balstīta tikai uz zinātni pamatotiem faktiem.


     Mums rūp Jūsu veselība un dzīves kvalitāte!

Mikroķirurģija
Mikroķirurģija
Shadow
Rokas ķirurģija
Rokas ķirurģija
Shadow
Rekonstruktīvā ķirurģija
Rekonstruktīvā ķirurģija
Shadow
Plastiskā ķirurģija
Estētiskā ķirurģija
Shadow
Krūts ķirurģija
Krūts ķirurģija
Shadow

 • Dr.Med. Laura Logina ieguvusi maģistra grādu krūts onkoloģijas, rekonstruktīvā un estētiskā ķirurģijā
  Specializēta apmācība krūts audzēju ārstēšanā un rekonstrukcijā atbilstoši  starptautiskām un Eiropas savienības vadlīnijām ir iespējama tikai ārpus Latvijas,  tāpēc Dr.Med. Laura Logina 2018.gadā uzsāka mācības Barselonas Eiropas ķirurģiskā onkoloģijas, rekonstruktīvās un estētiskās krūts ķirurģijas maģistra grāda studijās (European Master’s degree in surgical oncology, reconstructive and aesthetic breast surgery). Mācību laikā tika apgūtas gan teorētiskās zināšanas, gan unikālas praktiskās iemaņas, iesaistoties citu Eiropas valstu klīniku ikdienas darbā. Studijas dr.med. Laurai Loginai…
 • Pirmā vizīte
  Pirmā tikšanās reizē ārsts uzklausīs sūdzības, izvērtēs veselības stāvokli un ja iespējams – uzreiz noteiks diagnozi un piedāvās tālāko ārstēšanu. Diagnoze var tikt noteikta pirmo reizi vai arī tiek iegūts apstiprinājums jau iepriekš noteiktai diagnozei.Vissvarīgākais veiksmīgas diagnozes noteikšanai ir pacienta klīniskā izmeklēšana – stāstījums par problēmu, apskate, ķermeņa daļas izmeklēšana (izskata, funkcijas u.c. izvērtēšana). Jebkuri veiktie izmeklējumi (piem., rentgens, sonoskopija vai analīžu atbilde) būtu izvērtējami un interpretējami tikai kopā ar…
 • Pakalpojumu sniegšana COVID-19 laikā
  Pārdomāti plānojot un ievērojot atbildīgo institūciju un medicīnas speciālistu rekomendācijas, turpinām pakalpojumu sniegšanu!Ņemot vērā, ka atbildīga izturēšanās no mums visiem iespējami mazina COVID-19 izplatību, aicinām Jūs rīkoties pārdomāti. Tajā pat laikā, ja Jums ir nepieciešama medicīniska palīdzība – speciālista konsultācija, ārstēšanas taktikas izvērtēšana, ķirurģiska operācija vai manipulācijas, Jums ieteicams noskaidrot tuvāko, ērtāko un drošāko ārstniecības iestādi un vēlamo speciālistu.Vēlamies informēt, ka Dr.med. Laura Logina – sertificēta plastikas ķirurģe, mikroķirurģe, rokas…