Izvēlne Aizvērt

Pirmā vizīte

Pirmā tikšanās reizē ārsts uzklausīs sūdzības, izvērtēs veselības stāvokli un ja iespējams – uzreiz noteiks diagnozi un piedāvās tālāko ārstēšanu. Diagnoze var tikt noteikta pirmo reizi vai arī tiek iegūts apstiprinājums jau iepriekš noteiktai diagnozei.
Vissvarīgākais veiksmīgas diagnozes noteikšanai ir pacienta klīniskā izmeklēšana – stāstījums par problēmu, apskate, ķermeņa daļas izmeklēšana (izskata, funkcijas u.c. izvērtēšana). Jebkuri veiktie izmeklējumi (piem., rentgens, sonoskopija vai analīžu atbilde) būtu izvērtējami un interpretējami tikai kopā ar klīnisko izmeklēšanu.
Ja diagnoze ir skaidra, tad ārsts var izskaidrot ārstēšanas iespējas un veidus. Tomēr ne vienmēr pirmajā tikšanās reizē ir viegli izvērtēt un noteikt labāko ārstēšanas veidu – reakcija uz medikamentiem, sāpju intensitāte, problēmas ietekme uz ikdienas aktivitātēm un darbu ir ļoti individuāla. Reizēm ir nepieciešami papildus izmeklējumi, lai noteiktu vai apstiprinātu diagnozi, kā arī noteiktu labāko un efektīvāko ārstēšanas metodi.
Visbiežāk problēmas risināšanai iespējami vairāki ārstēšanas veidi. Ārsts Jums izskaidros iespējas.

Tikai kopīgs lēmums sniedz labāko rezultātu – ārsta situācijas skaidrojums un pamatojums ārstēšanas taktikai un Jūsu piekrišana atkarībā no subjektīvām sūdzībām, sajūtām un dzīves veida un uztveres.

Lai pieteiktos konsultācijai pie speciālista nepieciešams aizpildīt pieteikuma formu mājas lapā sadaļā “Pieteikties konsultācijai” vai telefoniski. Ir svarīgi norādīt Jūsu sūdzības, veikto ārstēšanu un izmeklēšanu – tas palīdz pārliecināties, vai un kāda veida palīdzība nepieciešama tieši Jūsu situācijā.

Nākot uz konsultāciju pie speciālista, nepieciešams ņemt līdzi:

  1. Personu apliecinošu dokumentu (pase vai EID karte).
  2. Veselības apdrošināšanas polisi.
  3. Nosūtījumu uz konsultāciju (ja Jūs nosūta ģimenes ārsts vai ārsts speciālists).
  4. Visus līdz šim veikto izmeklējumu rezultātus (gan slēdzienu, gan arī pašus izmeklējumus vai to piekļuves paroles) – ārstam klātienē jāpārliecinās par izmeklējuma rezultātiem, jāizvērtē veikto izmeklējumu attēlus.
  5. Ja esat saņēmis konsultācijas pie citiem speciālistiem vai arī Jums ir citas (kaut Jūsuprāt ar esošo konsultāciju nesaistītas) saslimšanas, tad ieteicams paņemt līdzi konsultantu (speciālistu) slēdzienus un dokumentus, kas medicīniski skaidro citu saslimšanu vai Jūsu veselības stāvokli.
  6. Ja izmantojat tehniskos palīglīdzekļus un ortozes, tad ieteicams tos ņemt līdzi uz konsultāciju.
  7. Ja regulāri (saistībā ar citām saslimšanām, piem., paaugstinātam asins spiedienam, cukuram u.c.) vai šobrīd ārstēšanās gaitā lietojat kādus medikamentus – vislabāk tos izrakstīt uz atsevišķas lapas, norādot medikamentu devu un lietošanas biežumu.

Ja konsultācija nepieciešama bērnam (nepilngadīgai personai) – lēmumu par bērna ārstēšanu var pieņemt un saskaņot tikai kopā ar vecākiem (aizbildni).


Ārstēšanas plāna sastādīšanai tiek ņemti vērā ļoti daudzi aspekti – sūdzību attīstības vēsture, subjektīvais stāvoklis, apskates un izmeklēšanas rezultāti, personīgie aspekti (vecums, profesija, blakus saslimšanas utml) un iepriekšējās ārstēšanas rezultāti.
Ja nav nepieciešama ķirurģiska ārstēšana – ārsts noteiks medikamentus, fizikālo terapiju, ortozes (tehniskos palīglīdzekļus), citu speciālistu konsultācijas vai iesaisti un noteiks nākošo tikšanās laiku, lai izvērtētu rezultātu.
Ja ir nepieciešama ķirurģiska ārstēšana – izskaidros operācijas veikšanas pamatprincipus, ieguvumus, riskus, iespējamās komplikācijas un iespējamo sagaidāmo rezultātu.
Saruna un jautājumi no pacienta puses vislabāk palīdz izveidot tieši Jums vispiemērotāko ārstēšanas plānu.