Izvēlne Aizvērt

Dr.med. Laura Logina

Dr.med. Laura Logina

Laura Logina, medicīnas zinātņu doktore ir sertificēta plastikas un rokas ķirurģe, mikroķirurģe, krūts ķirurģe. Savas profesionālās darbības pirmsākumos viņas galvenā interese ir bijusi par rokas ķirurģiju, rekonstruktīvo un mikroķirurģiju. Jāatzīmē, ka Laura Logina ir pirmā, kas Latvijā veikusi plaukstas artroskopiju, kā arī pirmā sieviete Latvijā, kas veikusi tik sarežģītas operācijas kā pirkstu un rokas replantācijas, mikroķirurģiskas anastomožu veidošanas un lēveru operācijas.

Protams, ļoti liels nopelns ir Lauras Loginas skolotājiem un darba kolēģiem. Savu sākotnējo pieredzi viņa ir ieguvusi ilgus gadus strādājot Klīnikas ”Gaiļezers” (šobrīd Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas) Latvijas plastiskās, rekonstruktīvās un mikroķirurģijas centrā. iegūta pieredze smagu un akūtu traumu ārstēšanā, veiktas dažāda veida rekonstruktīvas operācijas, mikroķirurģija.

Tomēr Lauru Loginu līdztekus darbam vienmēr ir interesējusi arī zinātne. Viņa neatlaidīgi gatavojās sava zinātniskā darba izstrādei un, 2005.gadā uzvarot konkursā un saņemot Zariņa ceļojuma stipendiju, realizēja unikālu iespēju – stažēties slavenajā Mayo klīnikā Amerikas savienotajās valstīs. Viņas zinātniskais darbs bija veltīts pirkstu kaulu stāvokļa izmaiņām, kas radušās pēc asinsrites atjaunošanas amputācijas gadījumā (“Replantēto augšējo ekstremitāšu kaulaudu ultraskaņas akustisko īpašību izmaiņas pēc asins piegādes pārtraukšanas”). Paralēli saspringtam ikdienas darbam klīnikā, viņa pabeidza studijas doktorantūrā, veica pētījuma eksperimentālo un klīnisko daļu, un aizstāvēja savu pētījumu, iegūstot medicīnas zinātņu doktora grādu.

Pēc vairāk kā desmit gadu darba neatliekamā rekonstruktīvā un rokas ķirurģijā, Laura Logina pievērsās plaukstas kaulu rekonstruktīvai ķirurģijai dažādu veidu hronisku saslimšanu gadījumos. Mācībās un pieredzes apmaiņā vairākas reizes stažējusies citu valstu klīniskās, īpaši labu sadarbību izveidojot ar Čehijas rokas ķirurģijas speciālistiem.  Viesojoties slavenajā Somijas, Tamperes klīnikā ieguva zināšanas arī tik sarežģitu pacientu ārstēšanā, kā tetraplēģijas un bērnu cerebrālās triekas kustību rekonstrukcija. Dr.Med. Laura Logina ir vienīgā speciāliste Latvijā, kas ir pabeigusi augsti kvalificētu gan teorētisko, gan praktisko apmācību rekonstruktīvās ķirurģijas un rehabilitācijas veikšanā tetraplēģijas pacientiem.

Laura Logina vienmēr ir centusies ar savām zināšanām dalīties. Ar entuziasmu ir vairākus gadus piedalījusies jauno kolēģu – ārstu apmācībā Universitātē. Aktīvi iesaistījusies rokas rehabilitācijas attīstībā Latvijā, sadarbojoties ar rehabilitācijas speciālistiem, ergoterapeitiem.

Dr. Med. Lauras Loginas uzņēmums ”Loginas Mikroķirurģijas un Rehabilitācijas centrs” uzsāka sistemātisku pakalpojuma sniegšanu Kurzemes reģionā.  Tika izveidota sadarbība ar reģiona ģimenes ārstiem, kā arī citu specialitāšu ārstiem un ķirurgiem dažādās ārstniecības iestādēs. 2007.gadā tika noslēgti sadarbības līgumi ar vairākām ārstniecības iestādēm, tajā skaitā arī Liepājas reģionālo slimnīcu, Siguldas slimnīcu. Uzņēmums ilgus gadus ar savām zināšanām un investīcijām iesaistās reģiona medicīnas pakalpojuma kvalitātes celšanā.

Savas zināšanas un prasmes dr.med. Laura Logina ir investējusi “Izgulējumu un hronisku brūču ārstēšanas vadlīniju” izstrādē.

Mikroķirurģijas tehnikas pārzināšana un ilgstoša pieredze rekonstruktīvajā ķirurģijā pavēra iespējas sadarbībā ar citu specialitāšu ārstiem dr.med. Laurai Loginai palīdzēt arī pacientiem ar specifiskām un retām saslimšanām, kā arī iesaistīties smagu onkoloģisku pacientu rekonstruktīvajā ķirurģijā. Pakāpeniski ķirurģei veidojās lielāka interese par krūts rekonstruktīvo ķirurģiju.  Specializēta apmācība krūts audzēju ārstēšanā un rekonstrukcijā atbilstoši  starptautiskām un Eiropas savienības vadlīnijām ir iespējama tikai ārpus Latvijas,  tāpēc Dr.Med. Laura Logina uzsāka mācības Barsalonas Eiropas ķirurģiskā onkoloģijas, rekonstruktīvās un estētiskās krūts ķirurģijas maģistra grāda studijās (European Master’s degree in surgical oncology, reconstructive and aesthetic breast surgery). Studēšanas laikā tika apgūtas gan teorētiskās zināšanas, gan unikālas praktiskās iemaņas, iesaistoties citu Eiropas valstu klīniku ikdienas darbā. Studijas dr.med. Laurai Loginai deva zināšanas kritiski izvērtēt krūts rekonstruktīvās ķirurģijas stāvokli Latvijā un sagatavot “Krūts vienības” projektu. “Krūts vienības” projekta ieviešana notika divus gadus un ir dr.med Lauras Loginas un uzņēmuma dāvana Kurzemes reģiona sievietēm.

Raksti par dr.med. Lauru Loginu

Patiesību ir daudz. Intervija ar plastikas un roku ķirurģi Lauru Loginu (2013.02.03. I.Brikere, LA.LV)

https://www.la.lv/patiesibu-ir-daudz-intervija-ar-plastikas-un-roku-kirurgi-lauru-loginu-3

Vajag, lai būtu interesanti! Laura Logina, plastikas un rokas ķirurģe (2019.04.03. K.Pastore, Doctus)

https://www.doctus.lv/raksts/personibas-un-viedokli/intervijas/vajag-lai-butu-interesanti-laura-logina-plastikas-un-rokas-kirurge-4080/