Izvēlne Aizvērt

Dr.Med. Laura Logina

Dr.med. Laura Logina

Laura Logina, medicīnas zinātņu doktore ir sertificēta plastikas un rokas ķirurģe, mikroķirurģe, krūts ķirurģe. Savas profesionālās darbības pirmsākumos galvenā interese ir bijusi par rokas ķirurģiju, rekonstruktīvo un mikroķirurģiju. Jāatzīmē, ka Laura Logina ir pirmā, kas Latvijā veikusi plaukstas artroskopiju, kā arī pirmā sieviete Latvijā, kas veikusi tik sarežģītas operācijas kā pirkstu un rokas replantācijas, mikroķirurģiskas anastomožu veidošanas un lēveru operācijas.

Protams, ļoti liels nopelns ir Lauras Loginas skolotājiem un darba kolēģiem. Savu sākotnējo pieredzi viņa ir ieguvusi ilgus gadus strādājot Klīnikas ”Gaiļezers” (šobrīd Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas) Latvijas plastiskās, rekonstruktīvās un mikroķirurģijas centrā. Tā iegūta pieredze smagu un akūtu traumu ārstēšanā, veiktas dažāda veida rekonstruktīvas operācijas, replantācijas, lēveru transplantācijas, mikroķirurģija.

Tomēr Lauru Loginu līdztekus praktiskajam darbam vienmēr ir interesējusi arī zinātne. Neatlaidīgi gatavojoties sava zinātniskā darba izstrādei un, 2005.gadā uzvarot konkursā un saņemot “Zariņu studiju ceļojuma stipendiju”, realizēja unikālu iespēju – stažēties slavenajā Mayo klīnikā Amerikas savienotajās valstīs. Zinātniskais darbs bija veltīts pirkstu kaulu stāvokļa izmaiņām, kas radušās pēc asinsrites atjaunošanas amputācijas gadījumā. 2010.gadā paralēli saspringtam ikdienas darbam klīnikā, tika pabeigtas studijas doktorantūrā, pētījuma eksperimentālā un klīniskā daļā, tā iegūstot medicīnas zinātņu doktora grādu“Replantēto augšējo ekstremitāšu kaulaudu ultraskaņas akustisko īpašību izmaiņas pēc asins piegādes pārtraukšanas” (ar doktora darbu iespējams iepazīties: https://www.rsu.lv/sites/default/files/dissertations/Kopsavilkums%20LV%20Logina.pdf ).

Pēc vairāk kā desmit gadu darba neatliekamā rekonstruktīvā un rokas ķirurģijā, Laura Logina pievērsās plaukstas kaulu rekonstruktīvai ķirurģijai pēc traumām un dažādu veidu hronisku saslimšanu gadījumos. Mācībās un pieredzes apmaiņā vairākas reizes stažējusies citu valstu klīniskās, īpaši labu sadarbību izveidojot ar Čehijas rokas ķirurģijas speciālistiem. 

Viesojoties slavenajā Somijas, Tamperes klīnikā ieguva zināšanas arī tik sarežģitu pacientu ārstēšanā, kā tetraplēģijas un bērnu cerebrālās triekas kustību rekonstrukcija. Dr.Med. Laura Logina ir vienīgā speciāliste Latvijā, kas ir pabeigusi augsti kvalificētu gan teorētisko, gan praktisko apmācību rekonstruktīvās ķirurģijas un rehabilitācijas veikšanā tetraplēģijas pacientiem.

Laura Logina vienmēr ir centusies ar savām zināšanām dalīties. Ar entuziasmu ir vairākus gadus piedalījusies jauno kolēģu – ārstu apmācībā Universitātē. Aktīvi iesaistījusies rokas rehabilitācijas attīstībā Latvijā, sadarbojoties ar rehabilitācijas speciālistiem, ergoterapeitiem.

Dr.Med. Laura Logina un ”Loginas Mikroķirurģijas un Rehabilitācijas centrs” uzsāka sistemātisku rokas, rekonstruktīvās un mikroķirurģijas pakalpojuma sniegšanu Kurzemes reģionā.  Tika izveidota sadarbība ar reģiona ģimenes ārstiem, kā arī citu specialitāšu ārstiem un ķirurgiem dažādās ārstniecības iestādēs. 2007.gadā tika noslēgti sadarbības līgumi ar vairākām ārstniecības iestādēm, tajā skaitā arī Liepājas reģionālo slimnīcu, Siguldas slimnīcu. Uzņēmums ne tikai veic medicīnas pakalpojumu sniegšanu, bet ar savām zināšanām un investīcijām iesaistās reģiona medicīnas pakalpojuma kvalitātes celšanā.

Savas zināšanas un prasmes dr.med. Laura Logina ir investējusi “Izgulējumu un hronisku brūču ārstēšanas vadlīniju” izstrādē.

Mikroķirurģijas tehnikas pārzināšana un ilgstoša pieredze rekonstruktīvajā ķirurģijā pavēra iespējas sadarbībā ar citu specialitāšu ārstiem dr.med. Laurai Loginai palīdzēt arī pacientiem ar specifiskām un retām saslimšanām, kā arī iesaistīties smagu onkoloģisku pacientu rekonstruktīvajā ķirurģijā. Pakāpeniski veidojās lielāka interese par krūts rekonstruktīvo ķirurģiju. 

Specializēta apmācība krūts audzēju ārstēšanā un rekonstrukcijā atbilstoši  starptautiskām un Eiropas savienības vadlīnijām ir iespējama tikai ārpus Latvijas,  tāpēc Dr.Med. Laura Logina uzsāka mācības Barselonas Eiropas ķirurģiskā onkoloģijas, rekonstruktīvās un estētiskās krūts ķirurģijas maģistra grāda studijās (European Master’s degree in surgical oncology, reconstructive and aesthetic breast surgery). Studēšanas laikā tika apgūtas gan teorētiskās zināšanas, gan unikālas praktiskās iemaņas, iesaistoties citu Eiropas valstu klīniku ikdienas darbā. Studijas dr.med. Laurai Loginai deva zināšanas kritiski izvērtēt krūts rekonstruktīvās ķirurģijas stāvokli Latvijā un sagatavot “Krūts vienības” projektu. “Krūts vienības” projekta ieviešana notika divus gadus un ir Dr.Med Lauras Loginas un uzņēmuma dāvana Kurzemes reģiona sievietēm.

2021.gada oktobrī Dr.Med. Laura Logina ir kļuvusi par pirmo speciālisti no Latvijas, kas veiksmīgi pabeigusi Barselonas Eiropas ķirurģiskās onkoloģijas, rekonstruktīvās un estētiskās krūts ķirurģijas studijas un ieguvusi maģistra grādu.


Raksti par dr.med. Lauru Loginu

Patiesību ir daudz. Intervija ar plastikas un roku ķirurģi Lauru Loginu (2013.02.03. I.Brikere, LA.LV)

https://www.la.lv/patiesibu-ir-daudz-intervija-ar-plastikas-un-roku-kirurgi-lauru-loginu-3

Vajag, lai būtu interesanti! Laura Logina, plastikas un rokas ķirurģe (2019.04.03. K.Pastore, Doctus)

https://www.doctus.lv/raksts/personibas-un-viedokli/intervijas/vajag-lai-butu-interesanti-laura-logina-plastikas-un-rokas-kirurge-4080/


Darba pieredze un zinātniskās aktivitātes

Biomehānikas zinātnisko pētījumu grupa, rehabilitācijas centrs “Vaivari” un Rīgas Stradiņa Universitāte
Ultraskaņas izplatīšanās ātruma izmaiņas ekstremitāšu kaulos insulta slimniekiem Darba vadītājs: prof.A.Vētra (1998-2001.)
Aizkuņģa dziedzera patoloģijas pētījumu zinātniskā grupa, slimnīca “Gaiļezers”
Pilota pētījums “Intra abdominālā spiediena un nieru funkciju izmaiņas akūta pankreatīta un sekundāra peritonīta pacientiem pēcoperācijas periodā”. Darba vadītājs: prof.G.Pupelis (1999-2000).
Hereditārā nepolipozā kolorektālā vēža zinātnisko pētījumu grupa, P.Stradiņa klīniskā Universitātes slimnīca
Darba vadītājs: prof. J.Gardovskis, (2000-2002)
Ordinātors SIA “Latvijas plastiskās, rekonstruktīvās un mikroķirurģijas centrs
2001.-2006.g.
Plastikas ķirurgs SIA “Latvijas plastiskās, rekonstruktīvās un mikroķirurģijas centrs”
2006.-2010.g.
Latvijas plastiskās, rekonstruktīvās un mikroķirurģijas centrs
Pētījums: “The versatility of distally based radial forearm flap in a case of interruption of both carpal arterial arches“ (2001). Darba vadītājs: dr.O.Libermanis
Konsultants SIA “Latvijas plastiskās, rekonstruktīvās un rokas ķirurģijas centrs”
2002.-2003.g.
B.Zariņa fonda ceļojuma stipendijas stipendiāte (2004.)
Darba “Replantēto augšējo ekstremitāšu kaulaudu ultraskaņas akustisko īpašību izmaiņas pēc asins piegādes pārtraukšanas” pilnveidošana un stažēšanās iespējas ASV, Ročestera, Mayo klīnikā un zinātniskajā laboratorijā.
Mayo klīnika, Ročestera, ASV, stažēšanās laikā 2005.g.
(2005.08.-2006.02.) veikts pilotpētījums par asinsriti trušu ekstremitāšu kaulos, kā rezultātā izstrādāts eksperimentālā pētījuma protokols, kā arī modelis replantācijas veikšanai trušu ekstremitātēs.
Konsultants SIA Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīca, klīnika “Gaiļezers”
2006.-2015.g.
Plastikas un rokas ķirurgs, valdes locekle SIA “Loginas Mikroķirurģijas un Rehabilitācijas centrs”
no 2007.gada līdz šim brīdim.
Konsultants SIA “Liepājas reģionālā slimnīca”
2007.-2020.g.
Pētnieks, doktorants Rīgas Stradiņa Universitātes projektā
“Endogēno un eksogēno nelabvēlīgo (riska) faktoru ietekmes izpēte uz cilvēka organisma sistēmām un funkcionēšanās spējām ar multidisciplināras pieejas palīdzību” apakšprojektā “Apakšstilbu traumu nozīme hronisku apakšstilbu vēnozās atteces saslimšanu attīstībā”. (2007.-2009.g.)
Stažēšanās Somijā
Tampere University hospital – prof.S.Vilki, 11.03.2007.-18.03.2007.
Pieaicinātais lektors Brūču klīnikā un Brūču un izgulējumu asociācijā
Pieaicinātais lektors LU Medicīnas pēcdiploma apmācības fakultāte, 2007-2009.g.
Stažēšanās Čehijā
Vysoké nad Jizerou, Ústavu chirurgie ruky a plastické chirurgie Vysoké nad Jizerou, 2009.g.
Kongresa organizēšanas komisijas prezidente “First Welcome Meeting of Reconstructive, Hand and Aesthetic Surgery of Baltic States”, Latvija, 22-23.05.2009.
Konsultants Siguldas slimnīca
no 2010.gada līdz šim brīdim.
Organizators semināram “Novelty in Tetraplegia hand surgery”
Uzaicinātais lektors prof.Jan Fridén, Rīga, 17.05.2011.
Zinātniskā darba vadītāja bakalaura darbam “Karpālā kanāla sindroma subjektīvās izpausmes, diagnostika un rehabilitācija pēcoperācijas peridoā pacientiem Latvijā”, 2011.g.
Pētnieks ESF projektā: „Interdisciplinary research group created a new intelligent textiles functional characteristics of the development and integration of innovative products”
Sadarbība ar Latvijas Lauksaimniecības Universitāti, 2011.-2015.g.
Rīgas Stradiņa universitāte, dokturantūras studijas, 2005.-2008.g.
Rīgas Stradiņa universitāte, iegūts medicīnas doktora zinātniskais grāds, 2011.g.
Organizatore un lektore semināram „Principles of hand therapy of persons with hand disorders, hand orthotics”
Uzaicinātais lektors Ch.Fernholm (Zviedrija), Rīga, 22.-23.02.2012.
Stažēšanās Šveices paraplēģijas centrā
(Swiss Paraplegic Centre) Nottwil, 16-20.04.2012.
Piesaistītā eksperte Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrs, 2017.-2019.
Stažēšanās krūts onkoloģijas, rekonstruktīvā un estētiskā ķirurģijā klīnikās: Somijas Toolo Hospital, Vācijas klīnikā Sana Hospital Gerresheim Dusseldorf, Francijas klīnikā Institut Gustave Roussy, 2019-2020.g.